Έγραψαν: "ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ" 2-10-2017 (Η ΕΕ επιβάλει τη μόνιμη εγκατάσταση χιλιάδων παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα)