Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική συγκυρία για την πατρίδα μας, η πλατφόρμα μας είναι ανοιχτή σε δράσεις αλληλεγγύης για τους χιλιάδες φτωχοποιημένους συμπολίτες μας, τους ανέργους και τη νέα γενιά που διψά για εκπαίδευση, κατάρτιση και δουλειά.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ